AOI računalniške rešitve d.o.o.

Garancijski pogoji AOI

 1. AOI d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.
 2. AOI d.o.o. zagotavlja, da bo v primeru upravičene reklamacije oporečno opremo po svoji presoji najprej preizkusil in nato popravil ali zamenjal z neoporečno. Oprema, ki je trenutno ni na zalogi, se zamenja takoj, ko AOI d.o.o. obnovi zalogo.
 3. Vse napake, nastale v okviru garancijske dobe, mora kupec sporočiti na naslov AOI d.o.o., Mestni trg 16, 3210 Slovenske Konjice v pisni obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku.
 4. Kupec mora ob uveljavljanju garancije na AOI d.o.o. dostaviti z opremo tudi garancijski list in dobavnico ali račun, kjer je naveden datum dobave ter serijska številka dobavljene opreme.
 5. AOI d.o.o. bo rešil upravičeno reklamacijo v svoji servisni službi.
 6. Garancijska doba za zamenjani artikel velja od dneva nakupa in dobave reklamiranega artikla.
 7. Če AOI d.o.o. v 45 dneh po obvestilu o napaki v obliki in na način, določen v drugi točki, ne reši reklamacije, lahko kupec zahteva nov produkt ali vračilo kupnine.
 8. Na željo kupca ter po dogovoru lahko AOI d.o.o. opravi servis na naslovu kupca proti plačilu vseh stroškov, nastalih v zvezi s tem.
 9. Iz garancije so izvzete vse napake in okvare, ki bi nastale zaradi
  • elementarnih nesreč (požar, poplava, potres, strela ali vplivi, ki jih je mogoče pripisati višji sili)
  • kakršnegakoli fizičnega delovanja na opremo, kamor se štejejo tudi lom opreme, mehanske poškodbe in vpliv električnega toka
  • nepravilne priključitve na električno omrežje, odstopanje v električnem omrežju od predpisanih električnih veličin ter vplivov statične naelektritve
  • opravljanja popravila, prestavitve ali drugega posega s strani nepooblaščene osebe
  • naravne obrabe
  • nestrokovne ali nenamenske uporabe s strani nepooblaščenih in drugih oseb
 10. Prav tako so iz garancije izvzete vse napake in okvare, ki bi nastale:
  • ker ni bilo s strani kupca poskrbljeno za ustrezne pogoje obratovanja opreme, kot npr. neustrezno el. napajanje in zaščita, neustrezni mikroklimatski pogoji, opustitev zaščite, kot jo predpisuje proizvajalec in tehnični standardi
  • ker kupec z opremo ni ravnal kot dober gospodar
  • zaradi spreminjanja konfiguracije opreme, ki obsega tudi odstranitev ali vgradnjo morebitnega dodatka s strani nepooblaščene osebe
  • zaradi poškodbe ali odstranitve garancijskih in drugih oznak ali nalepk
 11. Iz garancije so izvzete programske napake ter napake v nastavitvah CMOS (napačne instalacije, shareware programi, spremembe CMOS nastavitev itd.), razen za programsko opremo, prodano poleg računalniškega sistema za obdobje, v katerem pravilnost delovanja zagotavlja proizvajalec (avtor) programske opreme.
 12. V primeru neupravičene reklamacije zaračunavamo stroške testiranja, če se v postopku testiranja oprema izkaže kot brezhibna
 13. Napake in škode, povzročene zaradi napačne uporabe opreme, ki jo je dobavil AOI d.o.o., niso pokrite z garancijskimi pogoji.
 14. Artikli, ki se reklamirajo, morajo biti dostavljeni v reklamacijo z vsemi pripadajočimi dodatki (pomnilniški mediji, navodila, kabli itd.)
 15. Garancija za zamenjani artikel velja od dneva nakupa in dobave reklamiranega artikla, ki se podaljša za čas trajanja reklamacije v servisni službi AOI d.o.o.
 16. Garancijski pogoji niso prenosljivi na tretjo osebo.
 17. AOI d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino pomnilniških medijev in posledične škode vseh vrst.

Če se boste ravnali po zgoraj navedenih garancijskih pogojih, bodo reklamacije rešene veliko hitreje v vašo in našo korist.